Hoe staan carrosseriebedrijven tegenover netwerkorganisaties? (3)

Deel 3: Netwerkorganisaties


ABS en Acoat Selected maken na resp. 25 en 45 jaar de balans op van multimerk autoschadeherstel. Wat is de functie van schadenetwerken, vandaag en in de toekomst? Ze gingen op zoek naar trends en uitdagingen en bundelden de visies van diverse experten uit de sector. Het resultaat is een frappant inzicht in de opportuniteiten en uitdagingen waar multimerk carrosseriebedrijven voor staan. Met name de impact van ecologie, digitalisering, clustering en technologie houden de autoschadeherstelmarkt in hun greep. Maar wat betekent dit concreet? Is er reden voor optimisme en hoe belangrijk is het om deel uit te maken van een sterk netwerk?

Waarom dit onderzoek?

De toekomst van multimerk schadeherstellers – carrosseriebedrijven die ALLE merken herstellen – lag in het verleden herhaaldelijk onder vuur. Maar hoe zit het vandaag? Stijn Davignon, Business Manager ABS legt uit waarom ze dit onderzoek lieten uitvoeren: “ABS groepeert in België meer dan 60 multimerkherstellers van hoge kwaliteit. Wij verdedigen hun belangen bij de grote aankopers en ondersteunen het imago van onze leden. We zien heel wat veranderingen en wilden deze in kaart brengen.” Jeroen Vande Velde, Manager Acoat Selected, vult aan: “Alle ABS bedrijven zijn ook lid van Acoat Selected. Wij bieden de herstellers advies en opleiding op het vlak van management en bedrijfsorganisatie. Onze hypothese is dat de huidige evolutie in de markt in het voordeel van onze herstellers kan zijn. Mits ze strategische keuzes maken. Maar het pad ligt bezaaid met vele hindernissen. Het is in onze branche bijvoorbeeld moeilijk om aan klantenbinding te doen. We weten ook dat multimerk schadeherstellers vaak zeer bescheiden zijn en daardoor wellicht ondergewaardeerd. We wilden daarom te weten komen hoe diverse experten, die dag in dag uit in de markt staan, naar de toekomst kijken en hoe ze de uitdagingen willen aangaan.”

“Vroeger kozen we voor ABS omwille van het groepsgevoel. Vandaag omwille van de toegewijde waarde voor ons bedrijf.”
Philippe Eeckhout, zaakvoerder Carrosserie Eeckhout.

Philippe Eeckhout, zaakvoerder Carrosserie Eeckhout

Tendensen die de sturing van schade beïnvloeden

Verzekeraars, leasingmaatschappijen, makelaars en fleets blijven de belangrijkste spelers m.b.t. het sturen van schade. Daar zijn alle bevraagden het over eens. Ze hebben de touwtjes nog steeds stevig in handen, maar een aantal trends zijn zo belangrijk dat ze bezwaarlijk kunnen genegeerd worden.

“De snel verworven naambekendheid van bepaalde grote spelers heeft niet kunnen voorkomen dat de pandemie een punt zette achter hun groei. Ons netwerk van onafhankelijke herstellers bleek weerbaarder. Dat alleen al toont de kracht van een groepering zoals ABS, die niet van bovenaf maar van onderuit gestuwd wordt.”
Luigi Gentile, zaakvoerder Carrosserie Gentile

Zelf schade verzekeren
Grote fleetowners kiezen er steeds vaker voor om schade in eigen beheer te houden. Hierdoor wordt hun invloed groter dan voorheen. Ze worden als het ware rechter en partij en kiezen ontegensprekelijk de beste kwaliteit voor de laagste prijs. Een gelijkaardige trend zien we bij een aantal automerken die eigen verzekeringspolissen aanbieden. Het hoeft alvast niet te verbazen dat Tesla hierin een voorloper is. Op hun website kan je de voorwaarden nalezen. Pittig detail is dat ze via een ‘real-time driving behavior’ de veilige rijder belonen met een fee die tot 60% lager kan liggen. Als deze trend doorzet, dan kan dat op termijn een ernstige impact hebben op de plaats waar een Tesla wordt hersteld.

De strategie van de autofabrikant
Dhr. Wout Van Den Abbeele, van Expertisebureau Vonck, ziet nog een tendens die een impact kan hebben op de schadesturing: “De laatste tijd zie ik in de ons omringende landen een ontwikkeling bij de constructeur die serieuze gevolgen kan hebben. Steeds vaker stimuleren zij namelijk de online verkoop. Er is in die transacties geen tussenkomst van de dealer. Ik zie dealerships die als gevolg daarvan contractueel worden opgezegd. Door rechtstreeks met de koper zaken te doen, krijgen de fabrikanten niet alleen meer grip op de verkoop, maar ook op de herstelling. In plaats van met erkende dealers te werken leggen ze certificering op aan de herstellers, ook aan multimerk carrosseriebedrijven. Wat begon bij de herstelling van elektrische voertuigen, zoals Tesla en Jaguar, wordt dus uitgerold naar alle herstellingen. Dit is echter niet noodzakelijk een slechte evolutie. In een moeilijke markt komen normaal gezien de betere spelers bovendrijven. Goed georganiseerde multimerkherstellers zullen daardoor in staat zijn om rechtstreeks met de constructeurs samen te werken. En het spreekt voor zich dat een multimerk netwerk zoals ABS daarin een rol kan spelen.”

“Naar het voorbeeld van Tesla: in plaats van met erkende dealers te werken, leggen fabrikanten certificering op aan de herstellers.”
Wout Van Den Abbeele, directeur Expertisebureau Vonck en Eco Repair Score

De hype van platformen
Geen van de bevraagde experten gelooft in de platformen waarop schadelijders naar de voordeligste herstellers kunnen zoeken. Sommigen denken zelfs dat ze geen lang leven beschoren zijn. Dhr. Luigi Gentile: “Het is een hype. Daar springen mensen op die de laagste prijs zoeken. En wie honger heeft, gaat erop in, maar als de herstelling binnenkomt, dan zal die offerte zuur opbreken en daar wordt de klant het slachtoffer van. Altijd.” De teneur is dat een goed platform niet alleen gericht is op de laagste prijs. Pas als zowel kopers als verkopers blij zijn met het platform, heeft het een bestaansreden. Dat betekent echter niet dat we deze tendens niet in de gaten moeten houden.

“Hoewel de consument vandaag beter geïnformeerd is, denken velen toch dat de fabrieksgarantie vervalt als je naar een niet-merkgebonden herstelplaats trekt. Fout.”
Xavier Bellens, zaakvoerder Carrosserie Leyn

Foute perceptie, grote gevolgen
Zonder op alle trends in te willen gaan, lijkt het toch gepast om in te zoomen op een gewoonte die is ontstaan door een foute perceptie van multimerkherstellers. Dhr. Xavier Bellens, Carrosserie Leyn: “Hoewel de consument vandaag beter geïnformeerd is, denken velen toch dat de fabrieksgarantie vervalt als je naar een niet-merkgebonden herstelplaats trekt.” Ook Mevr. Inge Desmedt van De Smet Carrosserie wordt regelmatig met deze misvatting geconfronteerd: “Wat haast niemand weet, is dat de fabrieksgarantie op het vervangen stuk vervalt zodra de auto in een werkplaats hersteld wordt. Of dat nu in een merkgarage of in een multimerkcarrosserie is, de fabrieksgarantie vervalt sowieso. Maar wij nemen, net als de merkgarage, de fabrieksgarantie over. Er is dus geen enkel verschil. Toch hoor ik herhaaldelijk klanten zeggen dat ze om die reden voor hun merkgarage kiezen. Het is een diepgewortelde overtuiging die bij het grootste deel van de consumenten leeft.” En dat heeft gevolgen. Als we het aantal om die reden gemiste herstellingen zouden kunnen becijferen, dan zouden we wellicht achterovervallen. “Gelukkig is er ook een andere overtuiging die wèl klopt,” vult Dhr. Luigi Gentile nog aan. “Namelijk dat een merkgarage duurder is. Meestal is dat omdat ze onderdelen vervangen in plaats van ze te herstellen. Maar naar kwaliteit toe, is er geen verschil. Dat wordt ook bevestigd door de verzekeringsmaatschappijen.”

“Herstellen is altijd de meest economische oplossing. Maar je hebt wel mensen nodig die dat kunnen.”
Philippe Eeckhout, zaakvoerder Carrosserie Eeckhout

ABS netwerk en Acoat Selected maken meer dan ooit het verschil

Certificaten, erkenningen, opleidingen, wettelijke verplichtingen, uitrusting, toegang tot informatie,…. Het zijn slechts een paar factoren die ervoor zorgen dat de kloof onder de multimerkherstellers groter wordt. Terwijl het aantal schades, alsook de omvang van de schades kleiner wordt, doen zich overal concentraties en consolidaties voor. “Ze zijn echter meestal financieel van aard. Bij ABS is dat anders,” vertelt Dhr. Xavier Bellens. “Zichtbaar” zijn voor de professionele inkopers is één van de grootste problemen voor een onafhankelijke schadehersteller. ABS maakt ons zichtbaar. Onze aanwezigheid in het netwerk laat ons toe om ons te concentreren op de kwaliteit van de herstelling en de service.” Ook Dhr. Frederik Beyls benadrukt het belang van het ABS netwerk. “We zijn allemaal onafhankelijke bedrijven. Wij varen onze eigen koers. Die zelfstandigheid is een deel van onze motivatie. We willen beter doen dan de anderen. En dat is net de sterkte van ABS. De eigenheid van elk carrosseriebedrijf geeft ons enerzijds vrijheid en anderzijds maakt dit nèt het ABS netwerk sterker. Samenwerking binnen ABS wordt niet opgelegd maar begint van onderuit. Dat is een groot deel van onze kracht en de markt bevestigt dit. We worden aanzien als het netwerk met de sterkste bedrijven. Als anderen komen vissen, dan is het doorgaans in de vijver van ABS. Ze weten dat ze hier de top van de carrosserieherstellers kunnen vinden.”

“Binnen het ABS netwerk voelen we ons thuis. Zij zorgen er ook voor dat we niet stil blijven zitten en dat we bekend zijn bij de lease- en verzekeringsmaatschappijen. Ze zorgen er ook voor dat we een nationale dekking hebben.”
Christof Claes, zaakvoerder Carrosserie Markant

“De multimerkhersteller is voor mij in de eerste plaats een vakman. Vooral de grotere opdrachtgevers genieten van de voordelen van de multimerkherstellers die in een netwerk zitten.”
Wout Van Den Abbeele, directeur Expertisebureau Vonck en Eco Repair ScoreVind hier een ABS hersteller