Hoe kijken multimerk carrosseriebedrijven naar de toekomst? (1)

Deel 1: Duurzaamheid


Hoe staan ze tegenover netwerkorganisaties, wordt duurzaamheid een game changer en hoe zullen elektrisch rijden en rijhulpsystemen de sector uitdagen?
ABS en Acoat Selected maken na resp. 25 en 45 jaar de balans op van multimerk autoschadeherstel. Wat is de functie van schadenetwerken, vandaag en in de toekomst? Ze gingen op zoek naar trends en uitdagingen en bundelden de visies van diverse experten uit de sector. Het resultaat is een frappant inzicht in de opportuniteiten en uitdagingen waar multimerk carrosseriebedrijven voor staan. Met name de impact van ecologie, digitalisering, clustering en technologie houden de autoschadeherstelmarkt in hun greep. Maar wat betekent dit concreet? Is er reden voor optimisme en hoe belangrijk is het om deel uit te maken van een sterk netwerk? 
 
“Vroeger kozen we voor ABS omwille van het groepsgevoel. Vandaag omwille van de toegevoegde waarde voor ons bedrijf.”
Philippe Eeckhout, zaakvoerder Carrosserie Eeckhout
 
Waarom dit onderzoek?
De toekomst van multimerk schadeherstellers – carrosseriebedrijven die ALLE merken herstellen – lag in het verleden herhaaldelijk onder vuur. Maar hoe zit het vandaag?
Stijn Davignon, Business Manager ABS legt uit waarom ze dit onderzoek lieten uitvoeren: “ABS groepeert in België meer dan 60 multimerkherstellers van hoge kwaliteit. Wij verdedigen hun belangen bij de grote aankopers en ondersteunen het imago van onze leden. We zien heel wat veranderingen en wilden deze in kaart brengen.” Jeroen Vande Velde, Manager Acoat Selected, vult aan: “Alle ABS bedrijven zijn ook lid van Acoat Selected. Wij bieden de herstellers advies en opleiding op het vlak van management en bedrijfsorganisatie. Onze hypothese is dat de huidige evolutie in de markt in het voordeel van onze herstellers kan zijn. Mits ze strategische keuzes maken. Maar het pad ligt bezaaid met vele hindernissen. Het is in onze branche bijvoorbeeld moeilijk om aan klantenbinding te doen. We weten ook dat multimerk schadeherstellers vaak zeer bescheiden zijn en daardoor wellicht ondergewaardeerd. We wilden daarom te weten komen hoe diverse experten, die dag in dag uit in de markt staan, naar de toekomst kijken en hoe ze de uitdagingen willen aangaan.”
 
“Ik ben ervan overtuigd dat duurzaamheid een onderscheidend criterium wordt waar niet enkel bestuurders, maar ook fleetowners, lease- en verzekeringsbedrijven rekening zullen mee houden.”
Wout Van Den Abbeele, directeur Expertisebureau Vonck en Eco Repair Score

Elektrische wagens vaker geleased
Ondertussen heeft elektrisch rijden nog een andere invloed op de herstelmarkt. Meer mensen verkiezen leasing boven de aankoop van een elektrische wagen. Bij Carrosserie Eeckhout, waar elektrische auto’s al een belangrijk deel uitmaken van de herstelde voertuigen, wordt dat bevestigd. Ook Carrosserie Beyls bevestigt de trend: “We vermoeden dat particulieren in de toekomst meer zullen leasen dan nu.” zegt Dhr. Frederik Beyls. “Want wie een elektrische auto wil, ziet hoe snel de technologie evolueert en vindt het veiliger om te leasen. Voor ons, herstellers, betekent dat meer sturing van de schade. Leasebedrijven willen immers één centraal aanspreekpunt waar bij voorkeur meerdere merken hersteld kunnen worden.” Dat is in het voordeel van de netwerken en vooral van het ABS netwerk, dat al veel gecertificeerde herstellers voor elektrische wagens heeft.” Dhr. Philippe Eeckhout, van de gelijknamige carrosserie denkt nog verder vooruit. “We moeten ons afvragen of we in de toekomst nog eigenaar zullen zijn van een wagen? Gaan we niet gewoon huren, delen of abonneren? En wie zegt dat we in de verre toekomst nog auto’s gaan repareren? Gaan we ze niet gewoon vervangen? Als groepering moeten we die tendensen in de gaten houden en op tijd anticiperen.”

Dhr. Xavier Bellens en Mevr. Sophie Leyn, zaakvoerders Carrosserie Leyn

Herwaardering van vakmanschap
Dhr. Wout Van Den Abbeele gelooft dat vakmanschap een meer aantrekkelijk karakter gaat krijgen: “Er is enerzijds de kostenefficiëntie van vakmanschap: wie herstelt werkt voordeliger dan iemand die vervangt, dat is van belang. Een tweede zaak is dat een vakman die iets kan herstellen, duurzamer werkt en met minder schadelijke effecten voor het milieu. De consument wil dat wel, maar het zijn vooral de beleidsmakers die inzetten op duurzame mobiliteit en circulariteit. Nu al wordt 98% van een afgedankt voertuig gerecycleerd. In het mondiale Circular Cars Initiative gaat het zelfs zo ver dat men al in de ontwerpfase van de wagen gaat kijken hoe een voertuig gebouwd moet worden om het achteraf maximaal te kunnen recycleren.”

“De métier ontmoet de technologie,” is een uitdrukking van Dhr. Xavier Bellens, van Carrosserie Leyn. “Je hebt ze allebei nodig om een herstelling uit te voeren. Onze medewerkers moeten de kennis over technologische vernieuwingen combineren met artisanale vaardigheden en zelfs met talenkennis. De Tesla opleiding, bijvoorbeeld, moeten ze in het Engels volgen. Dat is niet evident met al die vaktermen. We volgen zo’n opleiding letterlijk met Google Translate in de aanslag.”

“Herstellen is altijd de meest economische oplossing. Maar je hebt wel mensen nodig die dat kunnen.”
Philippe Eeckhout, zaakvoerder Carrosserie Eeckhout

Dhr. Philippe Eeckhout, zaakvoerder Carrosserie Eeckhout.

Ecologie wordt onderscheidend criterium

Alle bevraagde experten waren het erover eens dat ecologie en circulariteit van het grootste belang zijn. Ze zetten er dan ook maximaal op in. Hernieuwbare energie, waterzuivering en spaarzaam omspringen met materialen, zijn bij de bevraagde herstellers dagelijkse kost. De Sikkens producten die deze herstellers gebruiken, zijn op waterbasis of maken gebruik van UV-technologie, waardoor ze sneller en enkel met UV-licht drogen. Maar daarmee is de kous niet af. Acoat Selected biedt ondersteuning bij de bedrijfsinrichting en ligt aan de basis van de ‘one day repair’, een aanpak waarbij de beschikbare technologieën ingezet worden om kleinere schades zo economisch mogelijk te herstellen. Dat ecologie en duurzaamheid ook doordringen in de verfproducten, ligt voor de hand. AkzoNobel zet met People, Planet, Paint als één van de eersten een krachtig signaal neer voor haar gebruikers. Planeet, mens en verf zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: minder afval, minder emissies, meer duurzame oplossingen, is waar het merk op inzet. Met de campagne Re think gaan ze zelfs nog een stapje verder.

www.sikkensvr.com/en/rethink
www.youtube.com/Sikkens-Autowave


Vakmanschap als motor voor de circulaire economie
“Economisch betekent ook ecologisch,” vertelt Dhr. Wout Van Den Abbeele, die samen met VITO aan de wieg stond van de Eco Repair Score®. “Het goede nieuws is,” vervolgt hij, dat de Eco Repair Score® bevestigt dat milieuvriendelijk en economisch herstellen hand in hand gaan. “Veel te lang werd schade enkel financieel begroot. Nu is er dus ook een kwantitatieve maatstaf om de impact op het milieu in kaart te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat duurzaamheid een onderscheidend criterium wordt waar niet enkel bestuurders, maar ook fleetowners, lease- en verzekeringsbedrijven rekening zullen mee houden.” Ook volgens Dhr. Philippe Eeckhout is herstellen altijd de meest economische oplossing. Maar je hebt wel mensen nodig die dat kunnen: “Plaatslager is een uitstervend beroep, een métier dat enkel nog bij multimerkherstellers te vinden is. Wij hebben nog mensen in dienst die kunnen herstellen. En onze klanten kiezen voor ons omdat we dat kunnen. Een deur repareren i.p.v. vervangen is ook voor de klant de beste keuze. De herstelling wordt 300 tot 400 euro voordeliger voor de klant. Een merkenverdeler zal meer geneigd zijn om te vervangen. Gewoon, omdat dit type herstellingen niet past binnen de aanpak van een merk gebonden hersteller.” Dhr. Wout Van Den Abbeele beaamt dit: “Multimerk carrosseriebedrijven zijn niet gebonden aan de tariefschema’s van merken en invoerders. Ze zijn vrij om te kiezen hoe ze een herstelling uitvoeren en kunnen zich daardoor zeer efficiënt en zeer kosteneffectief organiseren.”

“98% van een afgedankt voertuig wordt vandaag gerecycleerd. Febelauto zorgt voor ontmanteling en recyclage, maar het hergebruik van al die onderdelen wordt nog te weinig gefaciliteerd. Als we echt werk willen maken van de circulaire economie dan zouden die wisselstukken in een online catalogus moeten worden opgenomen. Naar verwachting zal de overheid middels wetgeving, zoals in Frankrijk reeds het geval is, hergebruik van onderdelen opleggen.”
Wout Van Den Abbeele, directeur Expertisebureau Vonck en Eco Repair Score

Dhr Wout Van Den Abbeele, directeur Expertisebureau Vonck en Eco Repair Score

ABS netwerk en Acoat Selected maken meer dan ooit het verschil
Certificaten, erkenningen, opleidingen, wettelijke verplichtingen, uitrusting, toegang tot informatie,…. Het zijn slechts een paar factoren die ervoor zorgen dat de kloof onder de multimerkherstellers groter wordt. Terwijl het aantal schades, alsook de omvang van de schades kleiner wordt, doen zich overal concentraties en consolidaties voor. “Ze zijn echter meestal financieel van aard. Bij ABS is dat anders,” vertelt Dhr. Xavier Bellens. “Zichtbaar” zijn voor de professionele inkopers is één van de grootste problemen voor een onafhankelijke schadehersteller. ABS maakt ons zichtbaar. Onze aanwezigheid in het netwerk laat ons toe om ons te concentreren op de kwaliteit van de herstelling en de service.” Ook Dhr. Frederik Beyls benadrukt het belang van het ABS netwerk. “We zijn allemaal onafhankelijke bedrijven. Wij varen onze eigen koers. Die zelfstandigheid is een deel van onze motivatie. We willen beter doen dan de anderen. En dat is net de sterkte van ABS. De eigenheid van elk carrosseriebedrijf geeft ons enerzijds vrijheid en anderzijds maakt dit nèt het ABS netwerk sterker. Samenwerking binnen ABS wordt niet opgelegd maar begint van onderuit. Dat is een groot deel van onze kracht en de markt bevestigt dit. We worden aanzien als het netwerk met de sterkste bedrijven. Als anderen komen vissen, dan is het doorgaans in de vijver van ABS. Ze weten dat ze hier de top van de carrosserieherstellers kunnen vinden.”

“Binnen het ABS netwerk voelen we ons thuis. Zij zorgen er ook voor dat we niet stil blijven zitten en dat we bekend zijn bij de lease- en verzekeringsmaatschappijen. Ze zorgen er ook voor dat we een nationale dekking hebben.”
Christof Claes, zaakvoerder Carrosserie Markant


“De multimerkhersteller is voor mij in de eerste plaats een vakman. Vooral de grotere opdrachtgevers genieten van de voordelen van de multimerkherstellers die in een netwerk zitten.”
Wout Van Den Abbeele, directeur Expertisebureau Vonck en Eco Repair Score


Vind hier een ABS hersteller